Etik bir uygulamayı sürdürmek, herhangi bir meslek için önemlidir, ancak özellikle masaj terapisi için çok önemlidir.

Müşterilerinizle çalışırken karmaşık sorunlar ortaya çıkabilir ve bu sorunların profesyonel, etik bir şekilde nasıl ele alınacağını bilmek başarılı bir uygulamanın anahtarı olabilir.

Masaj terapisi, güven fikri üzerine kurulmuş bir meslektir. Müşterinize güven ve onların size olan güveni, güçlü bir terapist/danışan ilişkisi ve nihayetinde müşterilerinize yardım etme beceriniz için hayati önem taşır. Etik standartlar, danışanlarınızla güven oluşturmanın ve hem siz hem de müşterileriniz için faydalı olan terapötik bir ortam yaratmanın ve sürdürmenin merkezinde yer alır. 

Masaj terapisi hem zorlu hem de ödüllendirici bir alandır. Her türden insanla çalışıyorsunuz ve her türlü rahatsızlıktan, yaralanmadan ve hatta çok fazla stresten kurtulmalarına yardımcı oluyorsunuz. Ancak işin yakın ve kişisel doğası gereği, hem sizi hem de müşterilerinizi güvende ve rahat tutmak için tasarlanmış etik kurallara uymanız çok önemlidir.  Öyleyse masaj terapisindeki etik kurallara ve bu kuralları ihlal etmenin sonuçlarına daha yakından bakalım.

Masaj Terapistlerinden Beklentiler

Bir masaj terapisti olarak, uyulması halinde işiniz için güvenli ve profesyonel bir ortam sağlayacak belirli yönergelere uymanız beklenir. Bu beklentiler şunları içerir:

 1. Profesyonel hizmetlerinizi arayanlara en kaliteli masaj terapisini sağlamayı taahhüt etmek.
 2. Herhangi bir nedenle müşterilere veya diğer profesyonellere karşı ayrımcılık yapmamak.
 3. Mesleki bilginizi ve yetkinliğinizi korumak ve geliştirmek için düzenli sürekli eğitime katılmak, hem kişisel hem de profesyonel güçlü ve zayıf yönlerinizi değerlendirmek.
 4. Profesyonel bir imaj yansıtmak ve işinizi dürüstlük ve doğrulukla yürütmek.

Profesyonel olmanın yanı sıra etik de olmalısınız. Bu, aşağıdaki gibi kuralları içerir:

 • Masaj hizmeti almak isteyen her müşteriye ayrım yapmadan eşit ve aynı kalitede hizmet sunmak.
 • Mesleğe uygun ortam hazırlamak ve işinize uygun kıyafetler giyinmek.
 • Niteliklerinizi, eğitiminizi ve mesleki bağlantılarınızı dürüst ve doğru bir şekilde temsil etmek, sahip olabileceğiniz tüm sınırlamaları kabul etmek.
 • Yalnızca gerçekleştirmek için kalifiye olduğunuz hizmetleri sağlamak.
 • Masaj için herhangi bir sınırlama ve kontrendikasyonu belirlemek ve gerekirse müşterilerinizi diğer uygun sağlık uzmanlarına yönlendirmek.
 • Müşterilerinizin her biri için mahremiyet hakkına saygı duymak.
 • Müşterinizin gizliliğini ihlal edecek faaliyetlerde bulunmamak.
 • Sunulan hizmetlerinizin, ücretlerinizin, kimlik bilgilerinizin ve yeteneğinizin dürüstçe reklamını yapmak.
 • İyi bir neden varsa bir kişiyi veya vücudunun bir bölümünü tedavi etmeyi reddetme hakkını kullanmak.
 • Müşterinizin tedaviyi reddetme veya tedaviyi değiştirme hakkına saygı gösterme.
 • Hiçbir koşulda masaj terapisi seansında müşterilerinizle cinsel aktiviteye katılmamalı veya davranışlarda bulunmamalısınız.
 • Müşterinizin çıkarına en uygun şekilde hareket etme yükümlülüğünüzle çelişecek faaliyetlerden kaçınmak.
 • Uygun örtü ve tedavi sağlayarak müşterinizin güvenliğini ve mahremiyetini sağlamak
 • Sadece müşteriniz için faydalı olacağına dair makul bir beklenti olduğunda masaj tedavisi sağlamak.

Masaj Hizmeti Alan Kişilerden Beklentiler

Bir masaj danışanı olarak uyulması ve dikkat edilmesi halinde alacağınız masaj hizmetinin kaliteli ve olumlu geçmemesi için hiç bir neden kalmayacaktır. Bu beklentiler şunları içerir:

 • İstediğiniz masaj terapi çeşitlerini uygulayanı bulmak.
 • İlgili terapistten hizmet bilgisi alırken kendinizi tanıtan seviyeli iletişim kurmak.
 • Alacağınız masaj hizmetini bilerek seansa gitmek ve sonradan herhangi mümkün olmayan ek hizmet istememek.
 • Masaj terapistlerini farklı hizmet veren ahlaki olmayan anti meslekler ile karıştırmamak.
 • Sadece masaj dünyası içerisinde olabilecek isteklerde bulunmak.
 • Masaj randevusuna sadık kalmak ve iptal etme durumunda randevu saatinden çok daha önce bilgi vermek.
 • Kişisel bakımınıza, temizliğe her ne olursa olsun dikkat etmek.
 • Nezaket kurallarına her zaman uymak bireysel anlaşmazlık durumunda olsa bile.

Son Olarak:

Ne yazık ki, etik net bir siyah beyaz konu değildir. Etik ikilemler çok açık olabilir veya daha incelikli olabilir. Bazen, etik dışı olduğunuzu bile fark etmeyebilirsiniz. Ama neyse ki, her şeyi anlamanıza yardımcı olacak kurallar ve yönergeler var. Bu kurallara uymak, masaj terapisi alanının profesyonelliği için önemlidir.